C# - String Interpolation Kullanımı

Bu özellik, C# dilinde tanımladığımız string değişkeni daha okunabilir ve yönetilebilir hale getiren pratik bir özelliktir. Bu özellik, C# 6.0 ile birlikte gelmiştir ve daha önce kullanılan String.Format metoduna göre daha okunabilir ve kullanımı kolaydır. [More]

Deadlock Nedir?

Deadlock, bilgisayar sistemlerinde iki veya daha fazla işlem arasında meydana gelen bir durumdur. Bu durum, işlemlerin birbirine bağlı olduğu ve her birinin diğerinin devam etmesini beklemesi ile sonuçlanır ve program akışınız devam edemez hale gelir. [More]

İngiltere'de Yazılımcı Olarak Çalışmak

2022 yılında İsveç'e, ardından da 2023 Şubat ayından beri İngiltere merkezli bir oyun stüdyosunda backend yazılım mühendisi olarak çalışmaktayım. Çizzgi ekibi ile hem İngiltere'de iş bulmak, hem de oradaki yaşamla ilgili küçük bir ropörtaj gerçekleştirdim. [More]

C# - Parallel.ForEach Kullanımı

C#'ta özellikle listeler ve dizilerde işlem yapacağımız zaman sıklıkla kullandığımız foreach döngüsünün çalışma mantığına benzer olan bir de Parallel.ForEach döngüsü vardır. Klasik foreach'ten farkı, dizi elemanlarını sıra ile dönmek yerine tüm elemanları paralel task'lar oluşturup (CPU çekirdekleri uygun olduğu kadar) aynı anda işlenmesini sağlar. [More]

Evden Buluta - DevOps Serisi

Sıfırdan bir .Net Core API projesi oluşturup, sunucusunu Amazon Web Services - EC2 üzerinde beraber kuracağımız bu seride, deployment'ını da Jenkins'i kullanarak otomatize edeceğiz. Github ile sağlayacamız entegrasyon ile de manuel bir işleme gerek kalmadan kodlarımız otomatik olarak deploy olacak. [More]

Github Webhooks ile Otomatik Deploy Yapmak

Önceki yazımızda oluşturduğumuz Jenkins tanımında kodumuzu farklı bir dizine build yapıyorduk. Şimdi ise projemizi doğrudan sunucu üzerinde çalışıp, kullanıcı isteklerine cevap verebilecek şekilde derleyeceğiz. Sunucu üzerinde ayrıca nginx kurup istekleri yölendirecek şekilde tanımlayacağız. [More]

Jenkins ile Proje Derlemek

Serinin bu bölümünde Jenkins ile build ve deploy işlemlerine başlamadan önce yeni bir proje oluşturup Github'a gizli bir proje (private repository) olarak göndereceğiz. Ardından projemize jenkins üzerinden erişebilmemiz için ssh key'i oluşturup github ve jenkins üzerinden tanımlamalarını yapacağız. Gerekli bağlantıları sağladıktan sonra da jenkins'i çalıştırdığımız Ubuntu sunucu üzerine projeyi derleyip, deploy yapabilmemiz için .Net Core SDK'sını kuracağız. Son olarak da Jenkins'e buildimizi alıp bu makaleyi sonlandıracağız. [More]

CI/CD Nedir ?

Continuous Integration, Continuous Delivery ve Continuous Deployment süreçlerini makalemizde anlatıyor, yayın olarak kullanılan CI/CD araçlarına örnekler veriyoruz. [More]