C# - yield Nedir?

C# dilinde, yield anahtar kelimesi bir döngü veya fonksiyon içinde kullanılarak, bir nesnenin üye fonksiyonlarını çağıran bir döngü veya fonksiyonun çalışmasını durdurur ve sonra tekrar başlatılmasına izin verir. Bu, bir döngü veya fonksiyon içinde üretilen bir dizi öğesini tek tek döndürmeyi sağlar.

yield anahtar kelimesinin kullanımı aşağıdaki gibidir:

 
public static IEnumerable<int> GetNumbers()
{
  yield return 1;
  yield return 2;
  yield return 3;
}

foreach (int number in GetNumbers())
{
  Console.WriteLine(number);
}

Bu örnekte, GetNumbers() fonksiyonu bir dizi öğesi olarak 1, 2 ve 3 sayılarını döndürür. Bu fonksiyonun içinde, yield return anahtar kelimesi kullanılarak her bir sayı tek tek döndürülür ve döngü içinde bu sayılar yazdırılır.

yield anahtar kelimesinin kullanımı ile ilgili olarak, aşağıdaki noktalara da dikkat edilmelidir:

 • yield anahtar kelimesi sadece bir fonksiyon veya bir döngü içinde kullanılabilir.
 • yield anahtar kelimesi sadece bir değer döndürebilir.
 • yield anahtar kelimesi kullanılarak oluşturulan fonksiyonlar veya döngüler, sıradaki değeri döndüren bir IEnumerable nesnesi döndürür. Bu nedenle, yield anahtar kelimesi kullanılarak oluşturulan fonksiyonlar ve döngüler foreach döngüsü gibi yineleme yapıları ile kullanılabilir.
 • yield anahtar kelimesinin kullanımı, kod tekrarını azaltır ve daha dinamik bir kod yapısı sağlar. Örneğin, bir dizi öğesi olarak döndürülecek sayıların listesi bir dosyaya yazılmışsa, yield anahtar kelimesi kullanılarak bu sayılar tek tek döndürülebilir ve dosyayı okumaya gerek kalmaz. Bu, dosya içeriğinin değiştiği durumlarda da geçerli olacaktır.

   

  Ayrıca, yield anahtar kelimesi kullanılarak oluşturulan fonksiyonlar ve döngüler, sıradaki değerleri sadece istendiğinde döndürdükleri için daha verimli bir şekilde çalışırlar. Bu, özellikle büyük veri setleri için önemli bir avantaj sağlar.

  Sonuç olarak, yield anahtar kelimesi C# dilinde kod tekrarını azaltmayı ve daha dinamik bir kod yapısı sağlamayı amaçlayan bir özelliktir. Bu anahtar kelime, döngü ve fonksiyonlar içinde sıradaki değerleri döndürürken verimliliği arttırır ve kodun daha okunabilir hale gelmesini sağlar.Avantajları:

 1. Kod tekrarını azaltır: yield anahtar kelimesi, bir döngü veya fonksiyon içinde kullanılarak, bir dizi öğesi olarak tek tek değerleri döndürür. Bu sayede, aynı değerleri döndüren kod bloğunun tekrar edilmesine gerek kalmaz.

 2. Dinamik bir kod yapısı sağlar: yield anahtar kelimesi kullanılarak oluşturulan fonksiyonlar ve döngüler, sıradaki değeri sadece istendiğinde döndürür. Bu sayede, veri setleri değiştiğinde veya farklı bir veri setine ihtiyaç duyulduğunda, kod bloğunun değiştirilmesine gerek kalmaz.

 3. Verimliliği arttırır: yield anahtar kelimesi kullanılarak oluşturulan fonksiyonlar ve döngüler, sıradaki değerleri sadece istendiğinde döndürdükleri için daha verimli bir şekilde çalışırlar. Bu, özellikle büyük veri setleri için önemli bir avantaj sağlar.

 4. Kodun okunabilirliğini arttırır: yield anahtar kelimesi kullanılarak oluşturulan fonksiyonlar ve döngüler, daha okunabilir hale gelir. Bu, özellikle büyük ve karmaşık kod bloğları için önemli bir avantaj sağlar.

 

Dezavantajları:

 1. Sadece bir değer döndürebilir: yield anahtar kelimesi sadece bir değer döndürebilir. Bu, fonksiyonlar ve döngüler içinde birden fazla değer döndürmek istendiğinde sıkıntı yaratabilir.

 2. Sadece fonksiyon ve döngüler içinde kullanılabilir: yield anahtar kelimesi sadece bir fonksiyon veya döngü içinde kullanılabilir. Bu, yield anahtar kelimesi dışındaki kod bloğlarında değer döndürmek istendiğinde sıkıntı yaratabilir.

 3. İleri seviye bir özelliktir: yield anahtar kelimesi, ileri seviye bir özelliktir ve C# dilinin temel kavramlarından biridir. Bu nedenle, yield anahtar kelimesini kullanmak isteyen kişilerin dilin temel kavramlarını anlamaları gerekmektedir.

 4. Kodun anlaşılması zor olabilir: yield anahtar kelimesi kullanılarak oluşturulan fonksiyonlar ve döngüler, daha karmaşık hale gelebilir ve kodun anlaşılması zor olabilir. Bu, özellikle büyük ve karmaşık kod bloğları için sıkıntı yaratabilir.

Bu dezavantajların yanı sıra, yield anahtar kelimesi kullanılarak oluşturulan fonksiyonlar ve döngüler, sıradaki değerleri sadece istendiğinde döndürdükleri için daha yavaş çalışabilirler. Bu, özellikle büyük veri setleri için sıkıntı yaratabilir.

Add comment