Operatörler - Python 101 #2

Operatörler

Operatörler, işlemleri veya durumları semboller ile temsil eden karakterlerdir.

Basitçe operatörlere göz atarsak "+","-","*","/","**" 

+ Operatörü

"+" operatörü bize matematiksel bir toplama işlemi sağladığı gibi kod içerisinde zaman zaman birleştirme görevi de görebilir.

>>>3 + 5
8
>>> 'Çaylak ' + 'Yazılımcı'
Çaylak Yazılımcı

- Operatörü

 "-" operatörü bizlere matematiksel olarak çıkarma işlemini sağlar.

* Operatörü

"*" operatörü bizlere matematiksel olarak çarpma işlemini sağlar ve aynı zamanda string çoğaltması için kullanılabilir.

>>> 7 * 8
56
>>> 'a' * 3
aaa

/ Operatörü

"/" Operatörü bizlere matematiksel olarak bölme işlemini sağlar.

** Operatörü

"**" Operatörü bizlere matematiksel üs almayı sağlar.

>>>2 ** 3
8

Operatörlere kısaca göz attığımıza göre şart/koşul durumları ile bir sonraki makalede görüşmek üzere...

Add comment