.Net Core Nedir?

.Net Core Nedir?

       .Net Core Microsoft tarafından açık kaynak kodlu (open-source) olarak geliştirilmesi devam eden, cross platform(windows, macos, linux işletim sistemlerinde çalışabilen) olarak çalışan, esnek ve modern geliştirme platformudur. .Net Core ile beraber yazılımcılar dilerse macos, linux veya android platformlarına uygulamalarını yazabileceklerdir.

Temel özellileri

  • Açık kaynak kodlu(open source)

              Microsoft tarafından Github üzerinde, kaynak kodları açık bir şekilde MIT ve Apache 2 lisanslarına sahip olarak yer almaktadır. Dileyen yazılımcılar kaynak kodlarını inceleyebilir, iyileştirme önerilerinde bulunabilirler.

  • Platform bağımsız(cross platform)

              .Net Core ile Windows dışındaki diğer işletim sistemlerinde de uygulamanızı çalıştırabilir, diğer insanların erişimine açabilirsiniz. Docker ve diğer container servisleri ile kolayca yayına alabilirsiniz.

  • Diğer frameworklerle uyumlu

              .Net Framework, mono veya xamarin ile geliştirilmiş diğer kütüphaneleri kolayca kullanabilirsiniz.

  • Performans

              .Net Core ile gelen en büyük özelliklerden biri de, önceki .net sürümlerine göre ciddi performans artışı.

 

Desteklenen Diller

       C#, F# ve Visual Basic dillerini kullanarak .Net Core uygulamalarınızı geliştirebilirsiniz.

 

İndirme ve Kurulum

       .Net Core’u kullandığınız işletim sistemine göre buradaki linkten indirebilirsiniz.

 

.Net Core ile ilk uygulamanız

       Yukarıdaki linkten bilgisayarınıza .net core kurulumu yaptıktan sonra komut satırında aşağıdaki komutlarla ilk uygulamanızı hızlıca oluşturup çalıştırabilirsiniz.

dotnet new console

dotnet run

 

       Ve hızlıca ilk “hello world!” uygulamanızı yaptınız!

 

Visual Studio ile .net Core Console Uygulaması Oluşturmak

       Visual Studio ile yeni proje oluşturma ekranında “.NET Core” seçtiğimizde bize oluşturabileceğimiz şablon önerilerini görebiliriz. Gördüğünüz gibi, kendi kütüphanelerimizi (class library), asp.net core web projelerimizi, testlerimizi ve konsol uygulamalarımızı yazabiliriz. Biz “Console App(.NET Core)”‘a tıklıyoruz.

       Proje oluştuktan sonra, en temel haliyle bir .Net Core projesi oluşturmuş oluyoruz.

 

 

.Net Core Veri Tipleri

       .Net Core işaretli ve işaretsiz tüm integer sayıları ve diğer veri tiplerini desteklemektedir.

Tür

İşaretli/İşaretsiz

Boyut (byte)

Taban Değeri

Tavan Değeri

Byte

İşaretsiz

1

0

255

Int16

İşaretli

2

−32,768

32,767

Int32

İşaretli

4

−2,147,483,648

2,147,483,647

Int64

İşaretli

8

−9,223,372,036,854,775,808

9,223,372,036,854,775,807

SByte

İşaretli

1

-128

127

UInt16

İşaretsiz

2

0

65,535

UInt32

İşaretsiz

4

0

4,294,967,295

UInt64

İşaretsiz

8

0

18,446,744,073,709,551,615

 

 

       Ondalıklı sayıları da C#’da aşina olduğumuz veri tipleri ile  .net core ile kullanabiliriz.

Tür

Boyut (byte)

Taban Değeri

Tavan Değeri

Double

8

−1.79769313486232e308

1.79769313486232e308

Single

4

−3.402823e38

3.402823e38

Decimal

16

−79,228,162,514,264,337,593,5 43,950,335

79,228,162,514,264,337,593,543,9 50,335

 

 

 

Add comment