C# - String Interpolation Kullanımı

Bu özellik, C# dilinde tanımladığımız string değişkeni daha okunabilir ve yönetilebilir hale getiren pratik bir özelliktir. Bu özellik, C# 6.0 ile birlikte gelmiştir ve daha önce kullanılan String.Format metoduna göre daha okunabilir ve kullanımı kolaydır.

Bu özelliği kullanmak için $ operatörünü string ifadesinin başına eklemeniz yeterlidir. Ardından süslü parantez "{}" içinde değişkenleri veya ifadeleri belirtebilirsiniz.

Örnek:

var name = "Yigit";
var lastName = "Nuhuz";

var message = $"Merhaba, ben {name} {lastName}.";

Console.WriteLine(message);

 

Metot ve İşlem Özelliği

String Interpolation sadece değişkenleri değil, aynı zamanda ifadeleri ve metotları da destekler.

var a = 5;
var b = 10;

var result = $"Toplam: {a + b}";
Console.WriteLine(result);

 

Format Belirleyicileri

Bir Datetime değişkenini istediğiniz formatta gözükmesini hızlıca burada tanımlayabilirsiniz.

var date= DateTime.Now;

var message = $"Bugünün tarihi: {date:dd.MM.yyyy}";
Console.WriteLine(message);

 

Koşul Belirtme

Aşağıdaki gibi single line if kullanımı yapıp koşula göre metni değiştirebilirsiniz.

var isOpen = true;

var message = $"Sistem şu anda {(isOpen ? "açık" : "kapalı")}.";
Console.WriteLine(message);

 

String Interpolasyonunun Avantajları

  1. Okunabilirlik: Kodun okunabilirliğini artırır ve string birleştirme işlemlerini daha anlaşılır hale getirir.
  2. Kolaylık: Değişkenlerin ve ifadelerin doğrudan string içinde kullanılmasına olanak tanır, bu da kod yazmayı kolaylaştırır.
  3. Hata Azaltma: String birleştirme hatalarını azaltır. String.Format metodunda sıkça yapılan indeks hataları burada ortadan kalkar.

 

 

 

 

Add comment