Deadlock Nedir?

Deadlock, bilgisayar sistemlerinde iki veya daha fazla işlem arasında meydana gelen bir durumdur. Bu durum, işlemlerin birbirine bağlı olduğu ve her birinin diğerinin devam etmesini beklediği bir durumdur. Yani, her işlem başka bir işlemi beklerken, bu durumun sürekli olarak devam etmesi durumunda, hiçbir işlem ilerleyemez hale gelir. Bu, özellikle çoklu işlemci (multiprocessor) sistemlerde ve ağ tabanlı uygulamalarda yaygın olarak görülür.

Deadlock'ın Özellikleri

  • Mutual Exclusion (MUTEX): Bir kaynakta sadece bir işlem bulunabilir. Diğer işlemler bu kaynağı kullanamaz.
  • Hold and Wait: Bir işlem, başka bir kaynağı beklerken, mevcut kaynakları tutmaktadır.
  • No Preemption: İşlem, kaynaklarını bırakmak zorunda kalmaz; kaynakları kendi isteğiyle bırakır.
  • Circular Wait: İşlemler arasında döngüsel bir bekme durumu oluşmuştur.

Deadlock'ın Çözümü

Deadlock, özellikle SQL Server'da yaygın olarak karşılaşılan bir sorundur ve genellikle iki veya daha fazla işlem arasında meydana gelir. Bu durum, işlemlerin birbirine bağlı olduğu ve her birinin diğerinin devam etmesini beklediği bir durumdur. Deadlock, özellikle veritabanı uygulamalarında kritik olabilir çünkü bu durum, veritabanı işlemlerinin beklenmeyen bir şekilde durmasına neden olur.
Deadlock'ı önlemek için çeşitli stratejiler uygulanabilir:

  • Veritabanı Tasarımını Değiştirmek: Veritabanınızın tasarımı, deadlock riskini azaltabilir. Örneğin, sıkça kullanılan tablolar için uygun indeksleme stratejilerini uygulamak, deadlock riskini azaltabilir.

  • Transaction Sırasını Değiştirmek: İşlemleri farklı sıralarda veya ayrı ayrı çalıştırmak, deadlock riskini azaltabilir. Bu, özellikle yüksek trafikli veritabanı ortamlarında önemlidir.

  • NOLOCK KullanımıSELECT ifadelerinde NOLOCK kullanmak, deadlock oluşmasını engelleyebilir. Ancak, bu yöntem sorgu sonuçlarının güncel olmamasına neden olabilir, bu nedenle dikkatli kullanılmalıdır.

  • Gereksiz İndekslemeyi Dikkatlice Kullanmak: Tüm sorguları indekslemek deadlock oluşmasını engeller ancak gereksiz yere veritabanı boyutunu artırabilir. İndeksleme, sorgu performansı için yapılır ancak gereksiz indeksleme performans kaybına yol açabilir.

Add comment