Do While Döngüsü

      Çalışma mantığı ve yapısı while döngüsününkiyle aynıdır. Tek farklı while döngüsünde döngünün başında belirttiğimiz koşul ifadesi do-while döngüsünde sonda yer almaktadır. While döngüsünde koşul ifadesinin sağlanmadığı durumda program akışı döngüye girmeden devam eder, fakat do-while döngüsünde bu koşul ifade sonda yer aldığından programımız en az 1 kere do-while içerisindeki işlemleri uygular.

       Do-while döngüsünün yapısı aşağıdaki gibidir.

do
{
  İşlemler;
} while(koşul);

       Örnek uygulamamızda kullanıcıdan 0’dan büyük bir sayı girmesini isteyelim ve uygulama kullanıcı 0’dan büyük sayı girene kadar bu isteği yinelesin.

    static void Main(string[] args)
    {
      int girilenSayi = 0;
      do
      {
        Console.WriteLine("0'dan büyük bir sayı giriniz: ");
        girilenSayi = int.Parse(Console.ReadLine());
      } while (girilenSayi < 0);
    }

 

 

 

Comments (1) -

Add comment