Değişkenler - Python 101 #1

 

 Değişkenler

Değişkenleri neden kullandığımıza değinmeden sizlerle neden bir şeyi programladığımıza örnek vermek istiyorum. Öncelikle eğer bir program yazacaksanız, yaptığınız şey aslında normal hayatta yapabileceğiniz şeyleri bilgisayara öğretip, bilgisayarın yapmasını sağlamaktır. Bu size yaptığınız işte dinamizmi ve esnekliği sağlar.

Python'da yapacağımız işlemleri düşündüğümüzde herhangi bir işlem yapmak için diğer çoğu yazılım dillerinin aksine herhangi bir değişken tanımlamak zorunda olmadığınızı belirtmek isterim. Python'ı bir hesap makinesi olarakta kullanabilirsiniz. Örneğin;

>>> 3 * 8
24

Peki değişken tanımlamamıza gerek yok ise neden değişkenler önemli?

Yukarıda görmüş olduğumuz işlemde Python'ı bir hesap makinesi gibi kullandık ve hesaplamamızı gerçekleştirdik. Eğer yaptığımız işlem sadece bir çarpma işlemi olmasaydı, Python'ı hesap makinesi gibi kullanmak yerine Python'da bir hesap makinesi oluşturmak isteseydik ne yapacaktık? Kullanacağımız verileri değişkenler yoluyla barındıracaktık. Her şey iyi güzel ama değişkenleri nasıl tanımlayacağız?

Python'da değişkenleri tanımlamak için herhangi bir değişken tipini spesifik olarak satıra yazmanız gerekmiyor sadece değişken isimleri kurallarına uyduğunuz sürece dilediğiniz türde değişken tanımlayabilirsiniz.

Değişken Tipleri

• int > 0, 10, 3, 7, 98, vb.
• float > 0.1, 4.2, vb.
• str > ‘a’, ‘ ’, ‘hello’, vb.
• bool > True, False


Değişken Tanımlama

sayi = 1
isim = 'Çaylak Yazılımcı'
kusuratli_sayi = 3.5
sart = True

 

Değişkenlerimizin bazılarını tanımladık, şimdi bu değişkenlerin ne anlam ifade ettiğine bir göz atalım. 

Integer yani sayısal değerler bir değişkene atanırken herhangi bir şekilde tırnak("") içerisinde bulunmazlar. Tırnak içerisinde yazdığınız zaman o değişkeniniz sayı bile olsa artık Python o değişkeninizi metin yani string olarak algılayacaktır. String -metinsel- bir değişken oluşturmak için tırnakları kullanmanız yeterli olacaktır. Float-küsuratlı sayılar- bir değişken içinse küsuratınızı nokta ile belirterek değişkeninizi tanımlaya bilirsiniz. Bool -koşul/durum- bir değişken ise 2 tip değer alır. True, False. Bunu 1 ve 0 olarak düşünebilirsiniz.

Şimdi gelin yukarıda oluşturduğumuz değişkenleri tiplerine bir göz atalım. Python'da bir değişkenin tipini kontrol etmek için type() fonksiyonunu kullanabilirsiniz. İçerisine aldığı değişkenin tipini size geri döndüren bu type() fonksiyonumuzu kullanarak yukarıdaki değişken tiplerini yazdıralım.

print(type(sayi))
print(type(isim))
print(type(kusuratli_sayi))
print(type(sart))

Çıktımız sırasıyla aşağıdaki gibi olacaktır.

<type 'int'>
<type 'str'>
<type 'float'>
<type 'bool'>

Değişkenlerin genel tanımlamasını burada bitirmiş bulunmaktayız. Yapacağımız örnekler ile elinizin alışacağına eminim.

Bir sonraki yazımızda görüşmek üzere, örnekleri ayrı ayrı makaleler halinde paylaşmaya devam edeceğiz.

Add comment