Const Sözcüğü

Uygulama başlangıcından itibaren değeri sabit olan, uygulama içerisinde de değiştirme gereği duymadığımız değişkenleri “const” sabitleyici (constant) sözcüğü ile beraber tanımlarız.

       Örneğin bir hesaplama uygulaması yazdığımızı düşünelim. Bu uygulamada pi değerini de kullandığımız hesaplamalar olacaktır. Bu hesaplamalar sırasında pi değerini her seferinde tanımlamamız doğru bir yaklaşım değildir. Bu sebeple pi değerini sabit bir değişken olarak tanımlamamız daha uygun olacaktır.

public const  double Pi = 3.14;

“const” sözcüğü ile ilgili bilinmesi gerekenler

  • “const” olarak tanımladığımız bir değişkene mutlaka bir değer atamamız gerekmektedir. Çalışma zamanı (run time) içerisinde değer ataması yapamayız.
  • Sınıf içerisinde tanımlanan “const” bir değişkene statik değişkenlerde olduğu gibi sınıf ismini kullanarak erişilebilir.
  • Referans tipleri (örneğin; sınıflar) “const” olarak tanımlayamayız.

 

 

 

 

Add comment