Statik Değişkenler

       Oluşturduğumuz sınıfta bazı durumlarda başka bir metotta, sınıfta ulaşmamız, değer atamamız gerekebilir. Bu gibi durumlar için statik değişken tanımlaması yaparız.

       Örneğin bir Okul sınıfı oluşturduğumuzda, okuldaki öğrenci sayısını içeren değişkeni ana fonksiyon içerisinde belirtebiliriz.

public class Okul
    {
      public static int OgrenciSayisi { get; set; }
    }

    static void Main(string[] args)
    {
      Okul.OgrenciSayisi = 320;
      Console.WriteLine("Okuldaki öğrenci sayısı: " + Okul.OgrenciSayisi);
    }

 

Statik değişkenler ile ilgili bilinmesi gerekenler

 •        Bir değişkeni statik olarak tanımlayabilmek için türünden önce “static” sözcüğünü yazmamız gerekmektedir.

 •        Tanımladığımız statik değişkene değer atamadığımız durumlarda varsayılan değerini alır.

 •        Statik değişkenleri ancak statik metotlar içerisinde kullanabiliriz.

 

 

 

 

Add comment