Değişken Türleri

       Bir önceki makalemizde bir uygulama geliştirirken sürekli kullandığımız değişkenlerin neler olduğu, ne işe yaradıkları ve değişken kullanılırken nelere dikkat edilmesi gerektiğinden bahsetmiştik. Şimdi de C# ve genellikle diğer dillerde de yer alan bu değişlen türlerinin neler olduğu, hangi türde veriler saklayabileceğimizi göreceğiz.

 

Tür

 

Boyut

 

Değer

Varsayılan Değer

bool

Sadece True ve False

True or False

False

byte

8-bit tam sayı

0 to 255

0

char

16-bit Unicode karakter

U +0000 to U +ffff

'\0'

decimal

128-bit reel sayı

(-7.9 x 1028 to 7.9 x 1028) / 100 to 28

0.0M

double

64-bit reel sayı

(+/-)5.0 x 10-324 to (+/-)1.7 x 10308

0.0D

float

32-bit reel sayı

-3.4 x 1038 to + 3.4 x 1038

0.0F

int

32-bit signed tam sayı

-2,147,483,648 to 2,147,483,647

0

long

64-bit tam sayı

-9,223,372,036,854,775,808 to 9,223,372,036,854,775,807

0L

sbyte

8-bit tam sayı

-128 to 127

0

short

16-bit tam sayı

-32,768 to 32,767

0

uint

32-bit tam sayı

0 to 4,294,967,295

0

ulong

64-bit tam sayı

0 to 18,446,744,073,709,551,615

0

ushort

16-bit tam sayı

0 to 65,535

0

*Tablo üzerindeki tür isimlerine tıklayarak örnek tanımlamalara ve veri türü hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

 

Diğer değişken türleri

string

       Bu değişken türünde uzun karakter dizileri atayabiliriz. Genellikle uzun metin verilerinde string veri türü kullanılır.

object

       Bu değişken türüne her türden veri atanabilir.

var

       Bu değişken türüne her türden veri atanabilir.C# 3.0 da artık tür belirtmeksizin değişken tanımlamamıza olanak sağlayan yenilikler mevcut. Ancak bu değişkenlerin özelliği object değişkenler gibi referans tipli değişkenler değildir. Bunun yerine değeri atanırken tipinin belirlendiği değişkenlerdir.

Datetime

       Bu değişken türünde tarih ve saat değerlerini atama yapabilirsiniz.

Örnek değişken kullanımları

int değişkenin ekrana yazılması

 

using System;
class DegiskenKullanma
{
  static void Main()
  {
   int ornekSayi = 5;
   Console.WriteLine(ornekSayi);
  }
}

 

string değişkenin ekrana yazılması

using System;
class DegiskenKullanma
{
  static void Main()
  {
   string site="ÇaylakYazılımcı.com";
   Console.WriteLine(site);
  }
}

 

object değişkene int veri atanması ve ekrana yazılması

using System;
class DegiskenKullanma
{
  static void Main()
  {
    int sayi = 10;
    object yeniSayi = i;
    Console.WriteLine(yeniSayi.ToString());
  }
}

datetime değişken ile bugünün tarih-zamanının ekranda gösterilmesi

using System;
class Program
{
  static void Main()
  {
    Console.WriteLine("Çalıştırılan tarih/zaman: " + DateTime.Now.ToString());
  }
}

 

 

Add comment