"float" Veri Tipi

 

float Veri Tipi Nedir?

    float türündeki değişkenler 32 bitlik (4 byte) gerçek sayı depolarlar.

    float değişkeni tanımladığımızda eğer içerisine tam sayı olmayan bir değer atamak istediğimizde sayısının sonuna F veya f koyarak türünün float olduğunu belirtmemiz gerekmektedir. Bunun sebebi C# ortamında noktalı sayıların varsayılan değeri double’dır. Biz virgüllü bir sayıyı float olarak tanımladığımızı sonuna gerekli eklemeyi yaptıktan sonra belirtiriz. Float değişkenine yaptığımız tam sayı atamalarında sonuna ekleme yapmamıza gerek yoktur.

float ondalikliSayi= 12.34f;
float tamSayi = 2345;

 

Değer aralığı ne kadar?

    float değişkeni 3.4E +/- 38 (7 basamak) arasında değer depolayabilmektedir. 

float veri tipinin kullanım alanları nelerdir?

    Hesaplamalarda, karmaşık işlemlerde kullanabilirsiniz.

Örnek Uygulama

 static void Main(string[] args)
    {
      float birinci = 123.04f;
      float ikinci = -1234123;
      float maxFloatDegeri = float.MaxValue;
      float minFloatDegeri = float.MinValue;

      Console.WriteLine("Birinci degisken: " + birinci);
      Console.WriteLine("Ikinci degisken: " + ikinci);
      Console.WriteLine("Maksimum deger: " + maxFloatDegeri);
      Console.WriteLine("Minimum deger: " + minFloatDegeri);
    } 

 

Uygulama Çıktısı:

 

 

Add comment