"char" Veri Tipi

 

Char Veri Tipi Nedir?

Char veri türü 16 bit uzunluğunda Unicode standartlarında karakterlerin karşılıklarını tutan veri tipidir. Her bir karakterin Unicode standartları çerçevesinde bir karşılığı bulunmaktadır ve char tipinde değişken değer atandıktan sonra bir karakteri temsil etmektedir.

char harf1= ‘C’; //dogrudan karakter atayabilirsiiz

char harf2=’\x0058’; //hexadecimal karakter karsılığını yazabilirsiniz

char harf3=(char)55; //ascii sayısal karsılıgından char türüne donusum yapabilirsiniz

char harf4='\u0058';  //Unicode karakter ataması yapabilirsiniz

 

char veri tipinin kullanım alanları nelerdir?

Tek bir karakteri hafızada tutmanız gerektiğinde kullanabilirsiniz. Ek olarak string işlemlerinde de her bir karakterle işlemler yapmanız gerektiği durumlarda geçici değişken olarak kullanabilirsiniz.

 

Özel Karakterler

Karakter Anlamı
\\ \ karakteri
\' ' karakteri
\" " karakteri
\? ? karakteri
\b backspace karakteri
\n yeni satıra geçmek için kulanılır
\t tab tuşu kadar boşluk bırakır
\ooo octal formatta sayı girişi
\xhh . . . hexadecimal formatta sayı girişi

 

 

 

 

 

 

 

 

Özel Karakterlerin kullanımı

static void Main(string[] args)
{
Console.WriteLine("Merhaba\tDünya\n\n");
Console.ReadLine();
}

Örnek Uygulama

 static void Main(string[] args)
    {
      char harf1 = 'C';
      char harf2 ='\x0055';
      char harf3 = (char)48;

      Console.WriteLine(harf1);
      Console.WriteLine(harf2);
      Console.WriteLine(harf3);

    }

Uygulama Çıktısı: 

 

Add comment