if else Deyimi

       Programcılıkta neredeyse en fazla kullanılan deyimlerden biridir. Bir koşulun durumuna göre hareket etmemizi sağlar.

       if deyimini 3 farklı şekilde kullanabilir.

if Deyimi

       if deyiminin yapısı aşağıdaki gibidir.

if (koşul)
{
  işlemler
}

 

       Koşul alanı mutlaka true veya false dönen bir karşılaştırma olmalıdır.

       İşlemler alanında eğer belirttiğimiz koşul sağlanırsa olmasını istediğimiz işlemleri, hesaplamaları yapabiliriz.

       Şimdi uygulamada belirttiğimiz bir değişkenin sıfırdan büyük olduğu durumlarda ekrana bilgi yazan ufak bir uygulama yazalım.

static void Main()
  {
    int sayi = 7;

    Console.WriteLine("Kontrol edilecek sayı: " + sayi);

    if (sayi > 0)
    {
      Console.WriteLine("Verilen sayı pozitiftir.");
    }
  }

 

       Yukarıdaki örnekte (sayi > 0) ile vermiş olduğumuz sayının sıfırdan büyük olma durumunu “büyüktür” karşılaştırma operatörü ile kontrol ediyoruz. Bu kontrol işlemi vermiş olduğumuz sayı 0’dan büyük olduğundan true(doğru) olarak dönüş yapacak ve if yapımızın içerisine girecektir ardından ekrana “Verilen sayı pozitiftir.” mesajımızı yazacaktır.

       Şimdi if yapısını -5 ile 5 arasında rastgele sayı üretip, sayının pozitif olduğu durumlarda bunu ekrana yazdığımız bir örnek daha yapalım.

static void Main()
  {
    Random r = new Random();    
    int rastgeleSayi = r.Next(-5, 5);

    Console.WriteLine("Üretilen rastgele sayı: " + rastgeleSayi);

    if (rastgeleSayi > 0) 
    {      
      Console.WriteLine("Pozitif sayı üretildi");
      
    }
  }

 

if-else Deyimi

       if deyimi ile aynı şekilde çalışmaktadır. Tek farkı verdiğimiz koşulun doğru olmaması durumunda else alanındaki işlemler çalışmaktadır.

       if-else deyiminin yapısı aşağıdaki gibidir.

if (koşul) 
{
  işlemler
}
else
{
  işlemler
}

 

Yukarıda yaptığımız verdiğimiz sayının kontrolüne şimdi birde else alanı ekleyerek negatif olduğu durumlarda da bilgi mesajı yazdıralım.

static void Main()
  {
    int sayi = -7;

    Console.WriteLine("Kontrol edilecek sayı: " + sayi);

    if (sayi > 0)
    {
      Console.WriteLine("Verilen sayı pozitiftir.");
    }
	  else
    {
    	  Console.WriteLine("Verilen sayı negatiftir.");
  	}
  }

 

Yukarıdaki örnekte verdiğimiz sayı 0’dan küçük olduğundan (sayi > 0) olarak yaptığımız kontrol false(yanlış) dönecektir. Bu yüzden de if alanındaki işlemlere girmeyip else alanındaki işlemlere girecektir uygulamamız ve bu yüzden ekrana “Verilen sayı negatiftir.” yazacaktr.

 

İf-else if-else Deyimi

       Program akışında iki ve daha fazla sayıda koşulu kontrol etmemiz gereken durumlar olabilir. Bu durumlarda if-else if-else deyimi kullanılmaktadır. Bu yapıda kullanılan else-if alanını istediğimiz sayıda yazabiliriz.

       Fakat düzenli ve okunur kod yazmaya dikkat eden yazılımcılar tarafından uzun ve sıralı if-else if-else yapıları pek olumlu karşılanmaz daha kısa çözümlere gidilmektedir. Çok fazla else-if ifadesinin olduğu durumlarda alternatif olarak switch-case deyimlerini tercih edebilir veya algoritmanızda bir değişikliğe gidebilirsiniz.

       if-else if - else mekanizmasının yapısı aşağıdaki gibidir.

if (koşul) 
{
  işlemler
}
else if(ikinci koşul)
{
  işlemler
}
… (istediğimiz sayıda else-if)
else
{
  işlemler
}

 

 Şimdi bu yapıyı yukarıdaki yazdığımız örnekler üzerinden tekrardan inceleyelim. Dikkat edenler de olmuştur yukarıdaki durumlarda her zaman sayının 0 girilme ve rastgele üretilmesi durumu vardır. Bunun için yazdığımız uygulamayı aşağıdaki şekilde değiştirelim.

static void Main()
  {
    int sayi = 0;

    Console.WriteLine("Kontrol edilecek sayı: " + sayi);

    if (sayi > 0)
    {
      Console.WriteLine("Verilen sayı pozitiftir.");
    }
 	  else if(sayi < 0)
	  {
    	  Console.WriteLine("Verilen sayı negatiftir.");
	  }
	  else
	  {
    	  Console.WriteLine("Verilen sayı sıfır.");
	  }
  }

 

 

Add comment