"long" Veri Tipi

long Veri Tipi Nedir?

       long  türündeki değişkenler 64 bitlik (8 byte) işaretli veri depolarlar. 

Değer aralığı ne kadar?

       long değişkeni –9,223,372,036,854,775,808 to 9,223,372,036,854,775,807 arasında değer depolayabilmektedir.

long veri tipinin kullanım alanları nelerdir?

       Hesaplamalarda, karmaşık işlemlerde kullanabilirsiniz. 

Örnek Uygulama

static void Main(string[] args)
    {
      long birinci = -123123123123;
      long ikinci = 1234567890123;
      long maxLongDegeri = long.MaxValue;
      long minLongDegeri = long.MinValue;

      Console.WriteLine("Birinci degisken: " + birinci);
      Console.WriteLine("Ikinci degisken: " + ikinci);
      Console.WriteLine("Maksimum deger: " + maxLongDegeri);
      Console.WriteLine("Minimum deger: " + minLongDegeri);
    }

Uygulama Çıktısı:

 

 

Add comment