Python Temelleri

 

       Python'a başlamaya karar verdiniz ama bir sürü rehberler arasında kendinizi kaybetmiş mi buldunuz. Olabilir, çünkü bir sürü insan büyümekte olan Python topluluğuna destek olmak istiyor. Bunu yaparken de çok detaya boğarak, içinden çıkılmaz seviyelerde rehberler hazırlıyorlar. Umuyorum ki benim yazdığım bu rehber aradığınız rehber olacak. İyi okumalar diliyorum. 

Temeller

1.Değişkenler

       Değişkenleri bir değeri saklayabileceğiniz kelimeler olarak düşünebilirsiniz. Bu kadar basit.

       Python’da diğer dillere nazaran değer atamak çok kolay. Örnek olarak 1 değerini “bir” değişkenine atayalım:

bir = 1

       Bu şekilde 1 değerini “bir” değişkenine atadınız.

iki = 2

herhangi_bir_sayi = 10000

       Bu şekilde istediğiniz herhangi bir değeri, herhangi bir değişkene atayabilirsiniz. Yukarıda da göreceğiniz üzere “iki” değişkenine 2 değerini atadık. “herhangi_bir_sayi” değişkenine de 10000 değerini atadık. Gayet basit.

        Tamsayı yani nam-ı diğer “integer” olan değişken atamalarının yanında Doğru/Yanlış (boolean), metin (string), rasyonel sayı (float) ve bir sürü tipte de değişken tanımları yapmamız mümkün.

       Bunlara örnek vermek gerekirse:

# Doğru/Yanlış (booleans)

dogru_boolean = True

false_boolean = False

# Metinsel (string)

benim_adim = “Mert Nuhuz”

# Rasyonel (float)

kitap_parasi = 17.99

 

2. Kontrol Akışı : Durumsal Değerlendirmeler 

       “Eğer” anlamına gelen “if” komutu sayesinde akışı doğru veya yanlış olmasına bağlı olarak (boolean) kontrol edebiliriz. Eğer doğruysa “if” in içindeki kodlar çalışır. Mesela:

if True:
  print(“Hello Python if”)

if 2 > 1:
  print(“2, 1 den büyüktür”)

 

       Eğer 2, 1 den büyükse “print” yani yazdırma komutu çalışacak.

       Eğer komutunun yanında bir de “else” yani “olmazsa” olarak çevirebileceğimiz kod bloğu bulunmakta. Mesela:

if 1 > 2:
  print(“1, 2 den büyüktür”)
else:
  print(“1, 2 den büyük değildir”)

       Bileceğiniz üzere 1, 2 den büyük değildir. Bu durumda “if” bloğunun içindeki değil, “else” bloğunun içindeki kısım çalıştırılacaktır.

        “if” ve “else” in yanında birde “elif” kod bloğu bulunmakta.

if 1 > 2:
  print(“1, 2 den büyüktür”)
elif 2 > 1:
  print(“1, 2 den büyük değildir”)
else:
  print(“1, 2 ye eşittir”)

 

3. Döngüler

       Python’da yazdığınız kodları tekrar etmenizi sağlayabileceğiniz yineleyeciler vardır. Bunlar "for" ve "while".

        While döngüsünde yazılan koşul doğru olduğu müddetçe tekrarlanmaya devam edilir. Mesela örnek olarak aşağıdaki gibi 1 den 10 a kadar yazdıralım:

num = 1

while num <= 10:
  print(num)
  num +=1

       While döngüsünün bir koşula ihtiyacı olduğunu söyledik. Örnekte bu koşulumuz “num değişkeni 10’a eşit veya küçük olsun”. “num” değişkeni de 11 olduğu anda koşulumuzdan False döner ve döngümüz çalışmayı, yani yinelemeyi bırakır.

        Başla basit bir örnekten bahsetmek gerekirse:

kosul = True

while kosul: 
  print(“Döngü koşulunun durumu: %s” %(kosul))
  kosul = False

       Dediğimiz üzere koşul False olduğu an duracağından, döngümüz bir kez çalışıp duracaktır.

       For döngüsü, kaç kez yinelemesini sizin karar verdiğiniz bir döngü çeşitidir. Aşağıda while döngüsünün, for halini görebilirsiniz:

for i in range(1,11):
  print(i)

      Göreceğiniz üzere gayet basit. Değişken menzilini 1 den 11 e gelene kadar gidecek (10, 10. Element olduğundan) şekilde ayarladık.

      Sıradaki yazımızda örnekler olacak. Daha da pekişeceğine inanıyorum. Bir sonraki yazımıza kadar iyi çalışmalar.

  

 

 

Add comment