"byte" Veri Tipi

byte Veri Tipi Nedir?

       Byte değişkeni tanımlayabildiğimiz en küçük değişken türlerinden biridir. Bilişim terimleriyle haşır neşir olanlar az çok bilirler; veriler bilgilsayar hafızasında 1’ler ve 0’lar ile binary sistem adı verilen yapıda yer alırlar. Ve bu 1 ve 0’dan her biri 1 bit olarak yer kaplamaktadır.

       Byte türündeki değişkenler 8 bitlik veri depolarlar.  8 bitlik binary sistemdeki veriye byte da denilmektedir. Byte değişkeninin anlamı da buradan gelmektedir.

Değer aralığı ne kadar?

       Byte değişkeni 0 ile 255 arasında pozitif değer depolayabilmektedir.

Byte veri tipinin kullanım alanları nelerdir?

       Büyük sayıların çıkma ihtimalinin olmadığı hesaplamalarda, karmaşık olmayan işlemlerde, tanımladığınız enum yapılarında kullanabilirsiniz.

 

Örnek Uygulama

static void Main(string[] args)
    {
      byte birinci = 1;
      byte ikinci = 123;
      byte maxByteDegeri = byte.MaxValue;
      byte minByteDegeri = byte.MinValue;

      Console.WriteLine("Birinci degisken: " + birinci);
      Console.WriteLine("Ikinci degisken: " + ikinci);
      Console.WriteLine("Maksimum deger: " + maxByteDegeri);
      Console.WriteLine("Minimum deger: " + minByteDegeri);
    }Add comment