"sbyte" Veri Tipi

sbyte Veri Tipi Nedir?

       sbyte değişkenleri bir önceki makalemizde anlattığımız byte veri türüyle aynı özelikleri taşır. Orijinal adı signed byte olarak adlandırılır. Anlamı işaretli byte’dır.

Değer aralığı ne kadar?

       sbyte değişkeni -128 ile 127 arasında değer depolayabilmektedir.

Byte veri tipinin kullanım alanları nelerdir?

       Değer aralığının dışına çıkma ihtimalinin olmadığı basit hesaplamalarda, referans değer olarak tanımlamarda, enum yapılarında kullanılabilir.

Örnek Uygulama

 static void Main(string[] args)
    {
      sbyte birinci = -10;
      sbyte ikinci = 12;
      sbyte maxByteDegeri = sbyte.MaxValue;
      sbyte minByteDegeri = sbyte.MinValue;

      Console.WriteLine("Birinci degisken: " + birinci);
      Console.WriteLine("Ikinci degisken: " + ikinci);
      Console.WriteLine("Maksimum deger: " + maxByteDegeri);
      Console.WriteLine("Minimum deger: " + minByteDegeri);
    }

 

Uygulama Çıktısı:

 

Add comment