"short" Veri Tipi

short Veri Tipi Nedir?

       short türündeki değişkenler 16 bitlik (2 byte) veri depolarlar.

Değer aralığı ne kadar?

       short değişkeni -32768 ile 32767 arasında değer depolayabilmektedir.

short veri tipinin kullanım alanları nelerdir?

       Değer aralığının dışına çıkma ihtimalinin olmadığı basit hesaplamalarda kullanılabilir.

static void Main(string[] args)
    {
      short birinci = -10;
      short ikinci = 12;
      short maxShortDegeri = short.MaxValue;
      short minShortDegeri = short.MinValue;

      Console.WriteLine("Birinci degisken: " + birinci);
      Console.WriteLine("Ikinci degisken: " + ikinci);
      Console.WriteLine("Maksimum deger: " + maxShortDegeri);
      Console.WriteLine("Minimum deger: " + minShortDegeri);
    }

Uygulama Çıktısı:

 

 

Add comment