"ushort" Veri Tipi

ushort Veri Tipi Nedir?

       ushort türündeki değişkenler 16 bitlik (2 byte) veri depolarlar.short değişkeninden farkı işaretsiz değişken türü olmasıdır.  

Değer aralığı ne kadar?

       ushort değişkeni 0 ile 65535 arasında pozitif değer depolayabilmektedir. 

ushort veri tipinin kullanım alanları nelerdir?

       Büyük sayıların çıkma ihtimalinin olmadığı hesaplamalarda, karmaşık olmayan işlemlerde kullanabilirsiniz.

Örnek Uygulama

static void Main(string[] args)
    {
      ushort birinci = 10;
      ushort ikinci = 32023;
      ushort maxUshortDegeri = ushort.MaxValue;
      ushort minUshortDegeri = ushort.MinValue;

      Console.WriteLine("Birinci degisken: " + birinci);
      Console.WriteLine("Ikinci degisken: " + ikinci);
      Console.WriteLine("Maksimum deger: " + maxUshortDegeri);
      Console.WriteLine("Minimum deger: " + minUshortDegeri);
    }

Uygulama Çıktısı:

Add comment